De CO2-afdruk verkleinen is cruciaal maar uitdagend. Een omvattende beoordeling van de voornaamste factoren helpt bedrijven onderbouwde keuzes te maken. 

Waterbouwkundige constructies worden op velerlei wijzen geconstrueerd en soms vereist dit grote hoeveelheden steen of zand. Met het oog op het toenemende belang van milieu-invloeden heeft TenCate Geosynthetics een onafhankelijke en omvattende calculator ontwikkeld om de criteria voor de ecologische afdruk van verschillende technologieën voor waterbouwkundige structuren in kaart te brengen. In samenwerking met Anthesis, een bedrijf dat in duurzaamheid gespecialiseerd is, is de TenCate Geotube® CO2-calculator ontworpen, die een snelle, betrouwbare en transparante vergelijking van prestaties mogelijk maakt tussen TenCate Geotube® oplossingen en traditionele methoden.  

Duurzaamheid stap voor stap

In de loop der jaren zijn klanten, ingenieurs en aannemers de efficiëntie, flexibiliteit en betrouwbaarheid van de met zand gevulde elementen van TenCate Geotube® gaan waarderen. Teneinde de Geotube® technologie op betrouwbare wijze met conventionele oplossingen te vergelijken, moet iedere stap van het traject zorgvuldig geëvalueerd worden. Naast de impact van de directe en indirecte uitstoot van koolstof of broeikasgassen moet het project eveneens de materialen en uitrusting onderzoeken die voor de operatie gebruikt wordt, alsook de transportafstanden om de vereiste elementen op de installatielocatie af te leveren. De CO2-calculator van TenCate Geosynthetics voldoet aan de Publicly Available Specification, PAS 2050, voor de beoordeling van de broeikasgasuitstoot tijdens de levensduur van goederen en diensten.

TenCate Geosynthetics Carbon Footprint Calculator  - met zand gevulde elementen van TenCate Geotube® in gebruik
Met zand gevulde elementen van TenCate Geotube® in gebruik

Berekend in de praktijk

Elementen van TenCate Geotube® worden onder andere gebruikt als kernen voor golfbrekers of dijken voor (tijdelijke) eilanden. Deze vervangen het gebruik van een kern uit rotsen of stenen, waardoor de vereiste hoeveelheid te vervoeren materiaal aanzienlijk verminderd wordt. De CO2-calculator maakt een omvattende en transparante vergelijking van prestaties mogelijk tussen de oplossing met TenCate Geotube® en de oplossing die geheel uit rotsen bestaat. Uit de resultaten van het model blijkt dat deze gevoelig zijn voor een aantal belangrijke factoren: 

TenCate Geosynthetics Carbon Footprint Calculator betrouwbare waterbouwkundige constructies met een laag CO2-gebruik
Betrouwbare waterbouwkundige constructies met een laag CO2-gebruik
Mink ter Harmsel

De TenCate CO2-calculator heeft zich bewezen als schitterende tool  waarmee zelfs in gevoelige situaties groene punten gescoord kunnen worden.

Mink ter Harmsel, Marketing Manager Water & Environment EMEA

Verschillende berekeningen op basis van cijfers uit verscheidene casestudy’s tonen aan dat in vergelijking met rots opgebouwde golfbrekers, de met zand gevulde Geotube® elementen van TenCate aanzienlijke hoeveelheden CO2 bespaart: 

  • In vergelijking met rotsen met minder intrinsieke koolstof, zoals kalksteen, zijn de koolstofbesparingen bij gebruik van de TenCate Geotube® elementen sterk afhankelijk van de transportafstand van de rotsen. De kritieke afstand wordt op ongeveer 100 km geschat. Met andere woorden, TenCate Geotube® elementen bieden aanzienlijke CO2-besparingen bij een transportafstand van meer dan 100 km. 
  • Het model toonde aan dat de impact van de CO2-afdruk van TenCate Geotube® elementen verbetert bij gebruik van plaatselijk zand in plaats van aangekocht zand. Uit de resultaten blijkt dat de Geotube® elementen van TenCate een reductie van de CO2-afdruk teweegbrengt wanneer de leveringsafstand van de kalksteen meer dan 30 km bedraagt.
TenCate Geosynthetics Carbon Footprint Calculator  Resultatendashboard CO2-calculator
Resultatendashboard CO2-calculator

Maak kennis met de CO2-calculator

Vraagt u zich af of u de ecologische voetafdruk van uw waterbouwkundige constructie kunt verminderen, dan zullen de deskundigen van TenCate Geotube® met plezier uw gegevens analyseren, de onafhankelijke uitkomst met u delen en u adviseren omtrent de oplossing met de meeste voordelen. 

Neem contact op en dien uw verzoek voor een CO2-calculatie in via de TenCate Geotube® website.

Blijf op de hoogte

Klaar om steeds als eerste op de hoogte te zijn van interessante onderwerpen, boeiend nieuws en internationale projecten? Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief

Content provided by:
Mink ter Harmsel, Marketing Manager Water & Environment EMEA

SHARE ON